Årstalsrækker og skæbnerytmer

Årstalsrækker og skæbnerytmer

“KEND DIN FREMTID. FOR KUN 50 KR KAN JEG FORTÆLLE DIG ALT OM DIN FREMTID!”

 

Ovenstående er noget ævl. Der er ingen, der kan forudsige fremtiden for dig eller nogen anden. Det, man kan se, er tendenser, mulige scenarier og mønstre og man kan så tage sine forholdsregler ud fra dette.

Jeg kan udregne, fortolke og analysere dine årstalsrækker ud fra dit numeroskop. Alle mennesker befinder sig til hver en tid i en periode, som handler om at lære at mestre en given talværdi. Hvis jeg f. eks står i 5-tallet fra april-juni 2017 ved jeg, at den periode overordnet handler om det, 5-tallet står for, nemlig relationer, penge og kommunikation. Herfra kan numerologen så se hvad der ellers spiller ind, hvad “skygger” talværdien, hvilke briller har du selv o.a. De fleste talværdier har et spektrum fra god til dårlig, for at sige det banalt. I et rent numeroskop får man altid det gode eller det bedste ud af selv den mest barske kombination. I et urent numeroskop – altså hvis ens navne ikke understøtter ens fundamentale selv (det højere selv) – er det mere ustabilt eller ligefrem negativt. Det betyder, at hvis mit 5-tal er “skygget” af 12/3, som typisk er kendt som “offertal” – altså at man bliver offer for noget eller taber – så ved jeg, at det efter alt at dømme handler om at tabe penge og/eller at bruge penge uansvarligt (3-5-8 er den såkaldte “pengetriade” – 8-tallet kommer ind i billedet ved at addere 3+5). I et rent numeroskop ved jeg, at det handler om massiv, økonomisk fremgang og vækst fordi jeg får det bedste ud af 3-tallet.

Herudover står du i en årstalsvibration, der fortæller hvilket tema det år handler om samt i en skæbnerytme. Er man f. eks født i 1969, gik man i 2015 ind i en 8-årig skæbneperiode, der handler om skæbnesvangre begivenheder samt progressivitet og handlekraft og er man f. eks født i 1978 står man i 2017 i en 1-årig skæbneperiode som betyder at man skifter vibration/talværdi mange gange i løbet af året og det kan derfor være et omskifteligt og intenst år (hvilket på ingen måde behøver at være negativt).

Hvert menneske har sine individuelle årstalsrækker. I Danmark har landet så nogle årstalsrækker og skæbnerytmer, hvis talværdier vi alle er fælles om ligesom hele Jorden har sine skæbnerytmer og årstalsrækker, som vi globalt er fælles om (læs mere om det i indlægget om verdenshistorien). Jeg skal i skrivende stund ikke gøre mig klog på andre solsystemer. I skæbnerytmerne kan man endvidere se hvem man er forbundet med rent karmisk.

Jeg kender selvfølgelig skæbnerytmer og årstalsrækker for mig selv, for mine virksomheder, mine nærmeste osv. På samme måde som en astrolog kan se, at nu står den og den planet i retrograd eller nu har vi den og den fuldmåne der gør det og det, kan en numerolog se, hvilke talværdier man står i.

Årstalsrækker og skæbnerytmer er for mig nogle af de vigtigste redskaber i numerologien for det giver mig mulighed for at vide noget om, hvorfor der sker det, der sker, hvorfor andre mennesker spejler noget til mig osv og jeg kan derfor lære af det istedet for bare at have modstand eller føle mig som et offer. Jeg har jo netop valgt at lade mig inkarnere som menneske for at lære og at udvikle mig samt opnå mit livsformål.

Det er min erfaring, at det er svært at lide under noget, hvis man ved hvad det handler om. Lidelsen ligger i overraskelsen og den er ikke så stor, hvis man ved at man er i en periode med tung, karmisk transformation eller læring, f. eks.

I årstalsrækker kan man også se mulige frugtbare perioder hvis man vil være gravid, tal for at møde den store kærlighed, for at flytte (som regel til noget større og bedre hvis man har et rent numeroskop), hvornår man med fordel kan skifte job eller starte virksomhed og meget andet.

Jeg giver altid årstalsrækker 5 år frem og forklarer dem i mine sessioner. Bemærk, at du efter alt at dømme skifter årstalsrækker ved et numerologisk navneskifte da noget karma skal udleves hurtigt (læs mere om det i den karmiske transformationsproces) for at give plads til det nye. Dine årstalsrækker skal derfor korrigeres.