Numerologisk viden dateres tilbage til mange tidligere samfund, hvor det har været alment kendt, at de vibrationer, der sendes ud via vore navne, har en afgørende indflydelse på centrale områder i ens liv, som f. eks kærlighed, job, karriere, helbred, selvværd, intimliv, økonomi, socialt liv, energi, familie, styrker/svagheder, holdninger, udstråling, temperament, “tilfældige” hændelser o.a.

Målet med numerologien er at balancere Det Højere Selv (“sjælskontrakten” hvori ens livsformål indgår) med Det Menneskelige Selv (ens fysiske tilstedeværelse) ved at sørge for, at talværdierne i vores numeroskop støtter optimalt op sjælskontrakten, så livet støtter os i den retning vores Højere Selv, altså selve sjælen har sat os i verden for at gå.

Det er let at udføre sine livsformål når man har navne, der understøtter ens sjælskontrakt. Når man vibrerer “balanceret”, spiller tingene på alle områder som f. eks karriere, økonomi, kærlighedsliv, sexliv, venskaber og relationer generelt, cashflow, mental balance, livslyst etc.

Det er selvfølgelig lige omvendt, hvis talværdierne i vores numeroskop modarbejder talværdierne i vores Højere Selv. Her sker det oftest, at man oplever livet som noget der er hårdt, surt, ulykkeligt eller at man ikke kan manifestere sine egne drømme og ønsker.

Nogle typiske tegn på et urent numeroskop, altså en tilværelse hvor ens navne ikke er balancerede, er:

  • At man ikke lukker folk ind fordi man har mistet for meget eller er vant til at miste
  • Afhængighed, behagesyge, offer-mentalitet (der findes rent faktisk en talværdi for at være “offer” for tilværelsen, så måske er man ikke helt på vildspor hvis man føler sig som et offer i tilværelsen)
  • Flyvskhed, forvirring, indlæringsvanskeligheder
  • Adskillige helbredsmæssige problemer (omend det ikke er mit job at diagnosticere folk, så kan meget forklares og ikke mindst løses ved hjælp af et numerologisk navneskifte)
  • At man oplever ens succes smuldrer mellem fingrene på en, være det sig i privatlivet eller arbejdslivet (jeg havde selv et  katastrofe-numeroskop før)
  • Okkulte begivenheder, klæbeånder, mystiske lidelser, angst, depression, mareridt og lignende hænger ofte sammen med en ubalanceret og alt for åben kanal til kosmos
  • Hang til utroskab, længsler efter utroskab, for meget sex, for lidt sex, afhængigheder
  • Lavt selvværd, lukket energiflow i kroppen, at have svært ved at sige fra og sætte naturlige grænser
  • At føle sig udenfor socialt, at folk ikke forstår ens geniale ideer, f. eks
  • Økonomiske udfordringer

Ovenstående er et eksempel på, hvordan et urent numeroskop kan manifestere sig – det er meget individuelt og komplekst, hvilket er grunden til at jeg kun laver individuelle analyser.

Du kan læse om, hvordan en numerologisk session forløber HER.

NB! Har du været hos numerolog, skiftet navn og enten oplevet, at der ikke sker noget eller at det hele bliver endnu værre kan det være, at dit numeroskop ikke er rent. Det er desværre en skæbne, mange har lidt. I korte træk: man er ikke i tvivl, hvis man har et rent numeroskop. Det er simpelthen umuligt.

Du er velkommen til at kontakte mig på louise@universalgoals.dk, så skal jeg nok tjekke dit numeroskop gratis hvis du ikke er helt sikker på, at det er korrekt/optimalt (men det koster selvfølgelig noget at få udregnet nye talværdier, hvis det viser sig at være nødvendigt). Jeg har 100% tilfredshedsgaranti, det vil sige at man får alle sine penge igen, hvis ens liv ikke spiller på alle områder senest 2,5 år efter et numerologisk navneskifte efter mine anvisninger. Det er min troværdighedsgaranti.